Iwi/hapu:

Kei Ōtāwhiwhi te whare tirara
ō Ngāi Te Rangi
E kei te kai para tuangi ka mahue ki ēra kai rā,
Kei te kai karu tamure patu ai
ki te moana, kia piki,
ka rere ki Tuhua ki te
hī mako taniwha,
Wharekai aha,
Romiromi mārire ka nui ka roa
ka paihore,
Ka rere ake te tara huruhuru
ki āku paki,
Hi au au aue ha hi!

Whakatauki/Pepeha:

“Ko au ko te patiki ko te patiki ko au” Na Hori Tupaea
“I am the flounder, the
flounder is me

 • This whakataukii was stated by Hori Tupaea who was given land back following the land confiscations. The area afforded back to him was aptly named “Ahi Patiki”. The patiki was a favoured kai of Hori Tupaea and the area in those times was teeming with patiki.

“E kei te kai para tuangi ka mahue ki era kai ra”
“The abundance of tuangi shells left behind by those that ate it before us

 • This whakataukii highlights the significance of tuangi to our Iwi and Hapuu. Otawhiwhi is renowned for the tuangi that grow in the harbour.

Significant Sites:

There are many cultural sites of significance in this waahi which include –

 • Ngā kurī ā Whārei
 • Taiwānanga
 • Te Pohutukawa tapu
 • Te Ho
 • Te kura ā Māia
 • Papatu
 • Waipaopao
 • Mananui
 • Tokopiko

Matauranga Maori

Taonga species:

 • Tuangi
 • Pipi
 • Kahitua

Eco systems:

 • Repo
 • Manawa
 • Waiau te awa
 • Mahinga mātaitai

Western Science

Local species:

 • Paphies australis (pipi)
 • Chione stutchburyi (tuangi)
 • Paphies subtriangulata (kahitua)

Eco systems:

 • Wetlands (Repo)
 • Mangroves (Manawa)
 • Seafood gathering beds (Mātaitai)
 • Dune system

Environmental Impacts:

The oil & debris were a threat to:

 • Kaimoana (seafood)
 • Marine life
 • Wellbeing of whānau & hapu
 • Sand dunes
 • Archaeological sites
 • Pā and waahi tapū

Cultural Impacts:

The Cultural Impacts Assessments provided the tool opportunity for tangata whenua to articulate how their cultural values had been affected. These assessments were tailored by tangata whenua of each impact area to portray their perspectives.

cultural impact assessment reports were completed.  Click the link to view reports.