Iwi/hapu:

Ngāi Te Rangi,
Ngā Potiki,
Waitaha.
“Ko nga Pāpaka ō Rangataua, He paruparu te kai, He taniwha nga tangata”
The people are likened to the crab of Rangataua, their food is shellfish, they have the bravery of taniwha.

Whakatauki/Pepeha:

“He moana pukepuke, e ekengia e te waka”.
Mountainous seas can be negotiated by canoe.

Significant Sites:

There are many cultural sites of significance in this waahi which include –

 • Karikari
 • Hikutawatawa
 • Rangataua
 • Wairākei
 • Ōtāiti
 • Te Moana nui ā Kiwa
 • Mangatawa
 • Kopukairoa
 • Hikurangi
 • Te waiū o Te Tohorā
 • Mahinga mātaitai

Matauranga Maori

Taonga species:

 • Tohorā
 • Kahitua
 • Kahawai
 • Tāmure

Eco systems:

 • Mahinga mātaitai
 • Te Moananui ā Toi
 • Takutaimoana

Western Science

Local species:

 • Paphies subtriangulata (kahitua)
 • Arripis trutta (kahawai)
 • Chrysophrys auratus (Tāmure)

Eco systems:

 • Seafood gathering beds (Mahinga Mātaitai)
 • Dune system
 • The ocean
 • Coastal foreshore

Environmental Impacts:

The oil & debris were a threat to:

 • Kaimoana
 • Wildlife, bird life, marine life & environment
 • Wellbeing of whānau & hapu
 • Sand dunes
 • Archaeological sites
 • Pā and wāhi tapū
 • Water quality and oil in water column

Cultural Impacts:

 • Manaakitanga – mana diminished because Tangata Whenua were unable to harvest Kaimoana.
 • Rangatiratanga – integration of Mātauranga Māori into mainstream practices compromised our cultural Integrity.