Iwi/hapu:

Ko Patuwai te hapu,
Ko Ngāti Awa te Iwi.
Ko Te Whānau ā Tauwhao te hapu,
Ko Ngāi Te Rangi te Iwi.

Whakatauki/Pepeha:

“Kei Mōtītī koe e noho ana”
I suppose you are at Mōtītī as you can find no firewood.

Significant Sites:

There are many cultural sites of significance in this waahi which include –

 • Motiti
 • Te Moana nui ā Kiwa
 • Mahinga mātaitai

Matauranga Maori

Taonga species:

 • Hāpuka
 • Paua
 • Kina
 • Koura
 • Haku

Eco systems:

 • Te Tau Ōtāiti
 • Te Moananui ā Toi

Western Science

Local species:

 • Polyprion oxygeneios (Hāpuka)
 • Haliotis iris (paua)
 • Evechinus chloroticus (kina)
 • Jasus edwardsii (koura)

Eco systems:

 • Marine life
 • Rocky reef
 • Kelp forest
 • Open water

Environmental Impacts:

The oil & debris were a threat to:

 • Kaimoana
 • Wildlife, bird life, marine life & environment
 • CoRexit risk to marine life

Cultural Impacts:

 • Kaitiakitanga – inability to fulfill kaitiaki responsibilities.
 • Manaakitanga – inability to share resources & kaimoana with manuhiri.
 • Loss of Mana.
 • The impact on the Mauri of Ōtāiti.