Iwi/hapu:

Ko Patuwai te hapu,
Ko Ngāti Awa te Iwi.
Ko Te Whānau ā Tauwhao te hapu,
Ko Ngāi Te Rangi te Iwi.

Whakatauki/Pepeha:

“Kei Mōtītī koe e noho ana”
I suppose you are at Mōtītī as you can find no firewood.

Significant Sites:

There are many cultural sites of significance in this waahi which include –

 • Motunau
 • Ōtāiti
 • Te Moana nui ā Kiwa
 • Taumaihi
 • Matarehua
 • Taumataika
 • Maikukutea
 • Okaparu
 • Wairanaki
 • Motuputa

Matauranga Maori

Taonga species:

 • Tarakihi
 • Maomao
 • Kahawai
 • Kekeno
 • Kina
 • Paua

Eco systems:

 • Mahinga mātaitai
 • Te Moananui ā Toi
 • Ākau Tokatoka
 • Pūkawa

Western Science

Local species:

 • Nemadactylus macropterus (tarakihi)
 • Arripis trutta (kahawai)
 • Fur Seal (kekeno)

Eco systems:

 • Seafood gathering beds (Mahinga Mātaitai)
 • Rocky shore

Environmental Impacts:

The oil & debris were a threat to:

 • Kaimoana
 • Wildlife, bird life, marine life & environment
 • CoRexit risk to marine life

Cultural Impacts:

 • Kaitiakitanga – inability to fulfill kaitiaki responsibilities.
 • Manaakitanga – inability to share resources & kaimoana with manuhiri.
 • Loss of Mana.
 • The impact on the Mauri of Ōtāiti.