Iwi/hapu:

Ko Mauao te Maunga,
Ko Tauranga te Moana,
Ko Mataatua te Waka.
Ko Ngāi Te Rangi te Iwi,
Ko Ngāi Tuwhiwhia,
Ko Ngāti Tauaiti,
Ko Ngāi Tamawhāriua ngā Hapu.

Whakatauki/Pepeha:

Toitū te Moana me te Whenua. Whatungarongaro te tangata. People pass on but the land and sea remains.

Significant Sites:

There are many cultural sites of significance in this waahi which include –

 • Te Ratahi
 • Panepane
 • Tāhuna-a-manu (sand spit)
 • Motu Ngaio (island/spit)
 • Motu Tangaroa (island)
 • Te Uretureture Pa
 • Tahutoru
 • Te Umuhoroi
 • Te Waka Heretaunga o Waikoura
 • Oturoa
 • Oruarahi
 • Te Uripani
 • Ngā Matakerewhana

Matauranga Maori

Taonga species:

 • Tuturiwhatu [*endangered]
 • Katipo [*endangered]
 • Kahitua
 • Pipi
 • Pioke (shark)

Eco systems:

 • Wairepo
 • Waikoura
 • Mahinga mātaitai

Western Science

Local species:

 • New Zealand Dotterel (tuturiwhatu)
 • Latrodectus (Katipo)
 • Paphies australis (Pipi)
 • Paphies subtriangulata (kahitua)

Eco systems:

 • Wetlands (Repo)
 • Mangroves (Manawa)
 • Seafood gathering beds (Mātaitai)
 • Wellbeing of whānau & hapu
 • Dune system
 • Pā and waahi tapū

Environmental Impacts:

The oil & debris were a threat to:

 • Kaimoana
 • Marine life
 • Wild life
 • Sand dunes
 • Archaeological sites

Cultural Impacts:

 • Loss of mana – when the Island was deemed as unimportant beside Mount Maunganui and Pāpāmoa.
 • Cultural insensitivity in relation to tikanga.
 • Impact on wellbeing of whānau & hapu.
 • Pā and waahi tapu.